ควาวมรู้พื้นฐานยายนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขับขี่

ระบบแรง หาสมดุลจุดศูนย์ถ่วง การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การทดสอบความแข็งแรงและการเลือกใช้วัสดุ โมเมนต์ดัด และการบิดตัวของเพลา