การเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
          นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านมือถือและTablet โดยผู้เรียนจะต้องเป็นสมาชิกของระบบก่อน โดย ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเป็นระบบปิด ซึ่งไม่ได้เปิดให้ทำการ Register ผ่านทางหน้าเว็บ ผู้ที่จะสามารถใช้งานได้ คือ นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเท่านั้น หากมีปัญหาในการ Login สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 3 โทร 0-3835-8201 ต่อ 8316 หรือ E-Mail : elearning.rmutto@gmail.com อีกหนึ่งช่องทาง

นักศึกษา อาจารย์
Username คือ รหัสนักศึกษา
Password คือ วันเดือนปีเกิด
ตัวอย่าง
User: 014932341012-1
Pass: 1102530 (x/0x/25xx)
Username คือ ชื่อตามด้วย(_)นามสกุล2ตัว
Password คือ วันเดือนปีเกิด
ตัวอย่าง
User: learning_rm
Pass: 1012530 (x/0x/25xx)