ความสำคัญของอาหาร ความสัมพันธ์ของโภชนาการต่อสุขภาพ กระบวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การคำนวณพลังงานจากสารอาหาร สารพฤกษเคมี (Phytochemicals) เภสัชโภชนภัณฑ์ (Neutraceuticals) และผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional food) โภชนาการสำหรับบุคคลในภาวะต่าง ๆ โภชนบำบัด การออกแบบอาหาร และฉลากโภชนาการ