การจำแนกโรคสัตว์สู่คน  โรคสัตว์สู่คนที่เกิดจากแบคทีเรีย  ไวรัส  เชื้อรา  และปรสิต