โรคสัตว์ติดคนและบทบาทของสัตวแพทย์ในงานสาธารณสุข การจัดการของเสียจากสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

ความต้องการโภชนะในสุนัขและแมว สมบัติ และคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบ การให้อาหารในสุนัขและแมวกำพร้า อาหารสำเร็จรูปในสุนัขและแมว การประกอบสูตรอาหารสุนัขและแมว โภชนะบำบัดในสัตว์ป่วย โรคติดเชื้อและสารพิษในอาหาร ปัญหาจากทุพโภชนาการในสุนัขและแมว