ศึกษารูปแบบและวิธีการทำธูรกิจในรูปแบบต่างๆ และผลกระทบที่เกิดจากการทำธุรกิจระหว่างประเทศทั้งในประเด็นประเด็นประเทศเจ้าบ้านและประเทศที่รับการลงทุน