ระบบแรง หาสมดุลจุดศูนย์ถ่วง การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การทดสอบความแข็งแรงและการเลือกใช้วัสดุ โมเมนต์ดัด และการบิดตัวของเพลา